Transporter

Våra kunder erbjuds för transporter av olika fordon över hela Sverige och i Norden.

Tack vare samarbete med försäkringsbolag och SOS International transporterar vi bilar regelbundet mellan Norge och Sverige 2 gånger i veckan (tisdagar och torsdagar).

Kunder kan beställa transporter via telefon, fax eller e-post dygnet runt. Ett samarbete med Eurotransport AB ger oss möjligheter att hitta snabba lösningar och sänka kostnader för kunder.

Telefon: 054-85 02 40
Fax: 054-850241
E-post: karlstadbilbargning@telia.com

Assistancekårens jourtelefon 020-91 29 12
KarlstadBilbärgning jourtelefon: 054-21 27 40
Jourtelefon i Kil: 0554-41 510
Telefon kontoret: 054-85 02 40
Fax: 054-85 02 41
e-post: karlstadbilbargning@telia.com